Rangi specjalne

Narrator

Tworzy serię wydarzeń z głównej linii fabularnej Aiwe. Jest Głównym, a co za tym idzie decyzyjnym Mistrzem Gry w Aiwe, czyli: określa w jakim miejscu fabuły World of Warcraft aktualnie jesteśmy, pełni funkcję arbitra w przypadku sytuacji, które wymagają obiektywnego rozstrzygnięcia.

Kapitan (Raid)

Prowadzi skład [Raid / M+ / PvP].
Organizuje wypady. Określa cele.
Decyduje kto znajduje się w składzie.

Kapitan (M+)

Kapitan (M+)

Kapitan (PvP)

Korektor

Sprawuje pieczę nad gildyjnym forum, wiki oraz discordem.
Koryguje i aktualizuje, informacje. Poprawia błędy oraz formatowanie tekstu.

Opiekun

Pomaga nowym (ale nie tylko) odnaleźć się w gildii. Aktywizuje do działania i pilnuje, żeby w społeczności nie dochodziło do konfliktów.
A powstałe spory rozwiązuje, obejmując w nich rolę mediatora.
To dobra dusza, do której można się śmiało zwrócić z problemem.

Loremaster

Ma obszerną wiedzę na temat lore gry oraz gildii i chętnie się nią dzieli z innymi.
Zajmuje się regularnym pisaniem tekstów na wiki w dziale "Lore".

Składy

Role Play

Gracze, którzy zostali zatwierdzeni przez Narratora.
Stworzyli Kartę Postaci i biorą aktywny udział w gildyjnym RP.
Chodzą na eventy oraz organizują własne.

Raid

Gracze zatwierdzeni przez Kapitana odpowiedzialnego za tworzenie składu rajdowego.
Skład Rajdowy skupia się na regularnym progresowaniu nowych bossów od razu po ich premierze.

Mythic+

Gracze zatwierdzeni przez Kapitana odpowiedzialnego za tworzenie składu M+.
Skład M+ skupia się na robieniu najwyższych możliwych kluczy w jak najlepszym czasie.

PvP

Gracze zatwierdzeni przez Kapitana odpowiedzialnego za tworzenie składu PvP.
Skład PvP skupia się na wbijaniu jak najwyższego ratingu.

Tytuły

Mister Aiwe

Wybierany raz w roku podczas konkursu na najlepsze Karty Postaci.

Miss Aiwe

Wybierana raz w roku podczas konkursu na najlepsze Karty Postaci.

Funkcje fabularne

Założyciel

Twórca gildii Aiwe.

Radny miasta

Władze miasta i gildii. Są to osoby, które w przeszłości mocno zasłużyły się dla życia gildii poprzez długotrwałe i aktywne pełnienie jakiejś z istotnych dla miasta funkcji i cieszyły się przy tym nienaganną opinią. Doskonale znają zasady Aiwe i potrafią znaleźć sposoby, by pomóc innym członkom ich przestrzegać. Rada zarządza miastem.

Strażnik

Dba o bezpieczeństwo w mieście. Ma do dyspozycji Wieżę Straży. Posiada podstawowe wyposażenie i umiejętności zbrojne.

Medyk

Osoby, które w bardzo dużym stopniu poświęciły swoje życie uzdrawianiu innych - zostały zweryfikowane przez miasto i mają pozwolenie na stosowanie lecznictwa na jego mieszkańcach. Mają do dyspozycji lecznicę.

Karczmarz

Pracownik tawerny organizuje w niej różnego rodzaju wydarzenia o charakterze towarzyskim. A i dba o nią na co dzień.

Mieszkaniec

Pełnoprawny obywatel miasta Aiwe i zarazem członek gildii (Aiwijczyk). Zna Zasady Aiwe i wciela je w życie. Może korzystać z dodatkowych pomieszczeń i zasobów miasta. Może obejmować dodatkowe funkcje, zależnie od swoich predyspozycji i zainteresowań.

Przybysz

Nowo-przybyły, który przeszedł pomyślnie rozmowę wstępną i został wpuszczony do miasta Aiwe jako gość.